Se de mange spændende arrangementer i de to sogne

Dødsfald – bisættelse og begravelse

Et dødsfald skal meddeles til sognepræsten inden for to hverdage efter det er sket. Som regel vil bedemanden tage sig af det, da han ofte er den første der kontaktes.

Som regel vil bedemanden tage sig af det, da han ofte er den første der kontaktes. Bedemanden har de nødvendige blanketter ellers kan de hentes her personregistrering.dk

Du skal tage stilling til om afdøde skal bisættes eller begraves.

Ved begravelse er det ikke sikkert, det kan lade sig gøre på den ønskede dag, da det er et stort arbejde at grave en grav, så finder vi i fællesskab en dag der passer. Ritualerne i kirken ligner til forveksling hinanden. Forskellen ligger i, ved begravelsen sænkes kisten i jorden, når den er båret ud på kirkegården, mens den ved bisættelsen køres bort til krematoriet af bedemanden. Herfra kommer urnen efter nogle dage tilbage til kirkegården.

Klik her for at se takster for bisættelser, urnenedsættelser mv.

Klik for at se Ordensbestemmelser -uddrag af vedtægt for Kirke Helsinge kirkegård

Klik for at se Ordensbestemmelser for Reersø Kirkegård

dødsfald og begravelse

Som pårørende har du sammen med graveren mulighed for at være med når urnen sættes i jorden. I mange tilfælde ønsker de pårørende ikke at deltage, og dette respekteres også. Kontakt Graver

Når det praktiske er på plads mødes du med præsten til samtale om den afdøde. Det er vigtigt at du giver de nærmeste pårørende mulighed for at deltage i samtalen.

Her har du mulighed for at fortælle om den du har mistet. Vi taler om sorg og savn og planlægger ritualet i kirken. Er der nogle særlige salmer du ønsker vi skal synge, er det her du skal fortælle det. Normalt synger man 3-4 salmer ved begravelse/ bisættelse.

Hvis afdøde ikke var medlem af folkekirken må det som udgangspunkt forstås som et ønske om at tage afstand til den tro som folkekirken repræsenterer. Det er vigtigt at respektere en sådan holdningstilkendegivelse fra afdøde, og som udgangspunkt gå ud fra, at der derfor ikke skal medvirke en præst ved begravelsen/ bisættelsen.