Se de mange spændende arrangementer i de to sogne

Blanketter og attester

På denne liste finder du links til de mest almindelige attester og blanketter du har brug for i forbindelse med kirkelige handlinger.

Attester

Har du brug for en attest til dig selv, kan du bestille den via borger.dk

Hvis du ikke har NemID eller hvis du skal bruge en attest til dine børn under 18 år, kan du få udleveret en attest fra et hvilket som helst kirkekontor mod forevisning af billede-ID.

Søger du oplysninger fra gamle kirkebøger, kan de fleste findes via Statens Arkiver.

Fødsel og faderskab

Fødsel

Et barns fødsel skal anmeldes. Sædvanligvis foretager jordemoderen anmeldelsen, men er fødslen sket uden jordemoder, skal forældrene anmelde fødslen. Du kan anmelde dit barns fødsel via blanketten “Fødselsanmeldelse” senest 14 dage efter fødslen via borger.dk

Anmeldelse af fælles forældremyndighed

I kan som ugifte forældre erklære, at I ønsker at varetage omsorgen og ansvaret for jeres barn med en Omsorgs- og ansvarserklæring. Dette kan I gøre via borger.dk

Uanset om du er enlig, samlevende eller gift, skal faderskabet til dit barn fastslås for at sikre barnets rettigheder i forhold til faren, blandt andet retten til at kende sin biologiske baggrund.

Læs mere og find også Omsorgs- og ansvarserklæring via personregistrering.dk.

Navngivning

Navngivning kan ske via borger.dk her ansøger du om navngivning med NemID.

Ansøgningen behandles i sognet.

Har du spørgsmål i forbindelse med navngivning, kontakt da sognet, hvor du bor.

Navneændring

Navneændring skal søges via borger.dk her ansøger du om navneændring med NemID.
Ansøgningen behandles i sognet, hvor du bor.

Har du spørgsmål i forbindelse med navneændringen, kontakt da sognet, hvor du bor.

Gebyr ved navneændring

Der skal betales gebyr i forbindelse med navneændring, der dækker selve behandlingen af ansøgningen. Gebyret tilbagebetales derfor ikke, hvis ansøgningen ikke kan imødekommes. Gebyret skal være indbetalt, inden du indsender ansøgningen. Gebyret er på 480 kr. (2017).

Hvis du ikke kan betale med Dankort, skal du ansøge om navneændringen på en blanket, som du printer og udfylder.

I nogle tilfælde er navneændringer gebyrfri.

Det kan f.eks. være:

hvis navneændringen søges i forbindelse med bryllupsdagen, og der skabes en form for navnefællesskab,
eller hvis navneændringen gælder for et barn under 18 år, som følge af én af forældrenes navneændring, og at der skabes en form for navnefællesskab.
Der skal kun betales ét gebyr, hvis navneændringen gælder ægtefæller, ugifte samlevende, børn under 18 år, søskende eller plejebørn under 18 år.

Navneændring i forbindelse med vielse

Hvis I ønsker navneændring i forbindelse med vielsen, skal I via borger.dk og med NemID ansøge om navneændring.

Du skal ikke betale gebyr for en navneændring i forbindelse med vielse, hvis du søger senest tre måneder efter vielsen. Det forudsættes dog, at der ved navneændring i forbindelse med en vielse skabes en form for navnefællesskab mellem ægtefællerne.

Ind- og udmeldelse af folkekirken

For at være medlem af Den danske Folkekirke skal man være døbt med en kristen dåb.

Er man ikke medlem, men ønsker medlemskab, gøres dette ved skriftlig anmeldelse til sognepræsten.

Ønsker man at melde sig ud af folkekirken, skal man henvende sig på kirkekontoret og medbringe sin dåbsattest. Ved udmeldelse fraskrives retten til at få foretaget kirkelige handlinger ved folkekirkens præster.