Se de mange spændende arrangementer i de to sogne

Bryllup

Et kirkebryllup er en smuk begivenhed, og en dag som mange ser frem til. Det er helt specielt at stå der i kirken og sige ja til hinanden foran familie, venner og Gud.
Når I vælger at blive gift i kirken, er det både en vielse og en velsignelse af jer. Et kirkebryllup er juridisk gyldigt på samme måde som en vielse på rådhuset. Men et kirkebryllup handler også om kristen tro, håb og kærlighed. Er I allerede blevet viet på rådhuset, kan I få en kirkelig velsignelse. For at blive gift i folkekirken kræver det, at den ene af jer eller I begge er medlem af Folkekirken.

Sådan bliver I gift

Hvor skal vielsen foregå

I skal ringe eller skrive til den præst I ønsker skal foretage vielsen eller til kirkekontoret for at aftale en dato for brylluppet.

Det praktiske inden vielsen

I går ind på Borger.dk under “Familie og børn” – “Ægteskab og parforhold” – “Når I skal giftes”

Når I vil giftes, skal I søge om det

Det gør I ved at udfylde en ægteskabserklæring fra den kommune, som I begge eller den ene af jer bor i. I skal søge digitalt. Hvis I ikke har mulighed for at betjene jer selv på nettet, kan I få hjælp i kommunens borgerservice eller på biblioteket.

Hvis I ønsker navneændring i forbindelse med brylluppet, skal I bruge selvbetjeningsløsningen ‘Navneændring på bryllupsdagen’.

Efter I har sendt en ægteskabserklæring undersøger kommunen, om I opfylder betingelserne for at blive gift med hinanden. Kommunen udsteder derefter en prøvelsesattest.

Hvis I skal vies i en kirke eller i et godkendt trossamfund, får I udleveret en prøvelsesattest, som I skal aflevere til vielsesmyndigheden (vielsesmyndighed er det sted, hvor I skal vies).

I skal være opmærksomme på, at prøvelsesattesten kan blive for gammel. Den må højst være udstedt fire måneder inden vielsen.

I kan tage ønsker fælles efternavn/mellemnavn. I skal søge om navneændringen ved at bruge selvbetjeningen “Navneændring på bryllupsdagen”.

Ansøgningen skal sendes senest 15 dage før datoen for vielsen. Det er gratis, hvis I ændrer navn senest tre måneder efter vielsen. I får automatisk tilsendt et nyt sundhedskort – tidligere kaldet sygesikringsbevis. Offentlige myndigheder, der trækker oplysninger fra CPR, fx SKAT, får automatisk besked om jeres navneændring. Navneændringen er gratis og kan ansøges op til 3 mdr. efter vielsen, hvorefter den koster 480 kr. (2017) ligesom andre navneændringer.

Bryllup

Vielsen

Samtale med præsten

Alle kommende brudepar inviteres til en samtale med præsten. Samtalen har to formål: I skal snakke om alt det praktiske i forbindelse med vielsen, vælge salmer, og præsten vil gerne høre jer fortælle lidt om jer selv og jeres forhold, så han eller hun kan bruge det i sin tale ved vielsen. Men samtalen har også til formål at snakke om, hvad et ægteskab egentlig er.

Vælg vidner

Med til vielsessamtalen med præsten medbringes navnene på vidner til vielsen.

Da vielsen har juridisk gyldighed, skal der være to vidner til stede. Vidnernes navne og adresser noteres i kirkebogen.