Billeder fra dagen.


Kontakt præst eller menighedsråd,
hvis du har spørgsmål.