4.maj mindehøjtidelighed i/ved Reersø Kirke

Billeder fra dagen.


Kontakt præst eller menighedsråd,
hvis du har spørgsmål.